Konopí vs. marihuana

Konopí je stále známější a zejména CBD produkty oblíbenější. CBD a jeho účinky ale také souvisí s pojmem THC. Slyšeli jste o něm? Jaké jsou rozdíly mezi těmito látkami a co se stane při jejich kombinaci?

Konopí vs. marihuana

Pokud už se nějakou dobu nebo alespoň částečně v konopném světě orientujete, určitě jste slyšeli pojem konopí nebo marihuana. Tyto pojmy se často zaměňují, ale je důležité zmínit, že se nejedná o totéž.

Hlavním rozdílem mezi těmito pojmy je obsah THC.  Termín konopí se používá k označení konopí s obsahem do THC do 1 %. Do roku 2021 byl stanovený obsah THC do 0,3 %. Jedná se tzv. technické konopí, které nepůsobí psychoaktivně. Podle nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek se jako technické konopí označuje registrovaná odrůda, ve které zastoupení psychoaktivního THC (tetrahydrokanabinolu) nepřesahuje 1 % hmotnosti suché rostliny. Je důležité, aby sklizené konopí tuto hodnotu nepřekročilo. Pokud se tomu tak stane, tak právě toto konopí už je označováno jako droga a je klasifikováno pod názvem marihuana.

Z právního hlediska je tedy „marihuana“ konopí, které obsahuje více než 1 % THC v suché hmotnosti. Mezi lidmi je známo, že marihuana je to konopí, které může působit psychoaktivně. Od toho se odvíjí jeho další přezdívky jako je „tráva“, „weed“ apod. Nicméně marihuana není legální a volně dostupná k užívání.

V praxi si to můžeme představit tak, že veškeré CBD produkty, které mají obsah THC nebo neobsahují vůbec THC, jsou vyráběny z technického konopí, nikoliv z marihuany.

CBD a THC je podobné?

Do určité míry mají tyto látky hodně společného. To se týká zejména jejich chemické struktury. Obě látky se skládají z 21 atomů uhlíku, 3 atomů vodíku a 2 atomů kyslíku. Nicméně uspořádání těchto atomů je v každé látce rozdílné, a to je právě důvodem, proč THC a CBD působí na lidské tělo a mysl rozdílně.

Účinky CBD

CBD pro nás představuje dosud ještě zkoumanou látku, ale už některé její zdravotní přínosy jsou vědecky podloženy a představuje pro nás přínosné využití v medicíně. Toto konopí dokáže pomoci při léčbě různých zdravotních problému, např. epilepsie, Parkinsonova choroba nebo dokonce při léčbě rakoviny.

Díky struktuře této látky, nám může přinést řadu pozitivních účinků jako je:

  • Zlepšení kvality spánku: Kvalita spánku souvisí i s usnadněním usínání a díky tomu nám CBD může pomoci při nespavosti.

  • Snížení bolesti: CBD může být obrovským benefitem pro lidi trpící chronickou bolestí.

  • Pomoc s kožními potížemi (akné, ekzémy, suchá pokožka)

  • Úleva při zánětlivých onemocnění

  • Podpora duševního zdraví: CBD může být účinným lékem proti depresím, úzkostem a nervozity. Je také skvělým pomocníkem při léčbě ADHD a autismu.

Kombinace CBD a THC

Mnoho nežádoucích účinků, u kterých se při užívání THC můžeme setkat jsou při jeho kombinaci s CBD potlačeny. Mezi vedlejší účinky THC patří například zčervenání očí, změna vnímání prostoru a času, zpomalení reakcí nebo také úzkost. Malý obsah THC na druhou stranu dokáže posílit účinek CBD, proto se jedná o zajímavou a zároveň výhodnou kombinaci.

THC se váže na receptory CB1, tzn. že tím právě THC vyvolává pocit euforie. CBD se naopak na tento receptor téměř vůbec neváže. Při kombinaci těchto látek tedy dochází ke změně receptorů, na které THC a CBD reagují. To má za důsledek to, že má CBD a obsahem THC antidepresivní účinky, které mohou být zároveň benefitem proti úzkostem.

Shrnutí

CBD má prokazatelně pozitivní vliv, jak na psychiku, tak i na fyzickou část našeho těla. Proto by se konopí mělo přestat považovat za drogu a v souvislosti s tím ho také přestat srovnávat s marihuanou. CBD nám nepřináší stavy „zhulení“ jako je tomu u THC, ale přináší nám řadu benefitů týkajících se našeho zdraví. Proto je rozumné podívat se i na studie, které přínosy a účinky konopí podložily a udělat si tak konečný pohled na to, jaký je rozdíl mezi konopím a marihuanou.

Zpět do obchodu