Kratom a játra – co byste měli vědět

Jaké riziko představuje kratom pro naše játra a co bychom o této problematice měli vědět? Tento článek se zabývá důležitými aspekty užívání kratomu, jeho potenciálními přínosy i riziky, se zaměřením na vliv na játra. Přečtěte si, jaké negativní účinky může mít kratom na zdraví a jaká opatření lze podniknout k minimalizaci rizik.

kratom jatra_1

Jak kratom škodí?

Mitragyna speciosa neboli kratom, přestože nabízí řadu potenciálních přínosů, může také přinášet určitá zdravotní rizika, zejména pokud je užíván nevhodně nebo v nadměrných dávkách. Je důležité být si vědom možných negativních účinků na zdraví:

 • Riziko závislosti a abstinenčních příznaků: Dlouhodobé nebo nadměrné užívání kratomu může vést k psychické i fyzické závislosti, přičemž při pokusu o ukončení užívání se mohou objevit abstinenční příznaky, jako jsou úzkost, podrážděnost, bolesti těla a nespavost.
 • Možné poškození jater: Existují zprávy o případech, kdy osoby užívající kratom ve velkých, nadměrných dávkách nebo po dlouhou dobu zaznamenaly poškození jater. Tyto případy mohou zahrnovat zvýšení jaterních enzymů a žloutenku, což naznačuje potenciální hepatotoxické účinky.
 • Interakce s jinými látkami: Kratom může interagovat s jinými léky nebo psychoaktivními látkami, což může zvýšit riziko nežádoucích účinků nebo vážných zdravotních komplikací. Kombinace s alkoholem, opioidy nebo benzodiazepiny je obzvláště riziková.

Kratom nabízí řadu potenciálních výhod, které mohou přispět k lepší kvalitě života u určitých skupin lidí. Tato rostlina se v tradiční medicíně využívá již stovky let pro své analgetické (bolest zmírňující) vlastnosti a potenciál poskytovat energii a zlepšit náladu. Díky svým jedinečným účinkům se stala populární po celém světě.

Hlavní pozitivní aspekty:

 • Přírodní úleva od bolesti: Kratom je často využíván lidmi hledajícími přírodní alternativu k tradičním lékům proti bolesti. Jeho analgetické účinky mohou pomoci zmírnit různé druhy bolesti bez potřeby užívání farmaceutických opiátů.
 • Zlepšení nálady a účinky proti úzkosti: Mnoho uživatelů popisuje, že kratom má pozitivní vliv na jejich náladu a účinně pomáhá při řešení úzkosti a depresivních stavů. To může být přínosné pro osoby trpící mírnými až středně těžkými formami těchto stavů.
 • Podpora energie: V nízkých dávkách má kratom stimulační účinky, které mohou zlepšit fyzickou i mentální energii a vytrvalost. To je obzvláště užitečné pro lidi, kteří potřebují zvýšit svou produktivitu nebo se potýkají s chronickou únavou.
 • Potenciální v pomoc při odvykání od opiátů: Některé studie naznačují, že kratom může být užitečný pro osoby snažící se překonat závislost na opiátech, jelikož může zmírňovat abstinenční příznaky bez významného rizika další závislosti.

Odborné zdroje a výzkum:

Výzkumy publikované v odborných medicínských časopisech poukazují na možný terapeutický potenciál kratomu, zejména v kontextu bolesti, úzkosti a závislosti. Tyto studie zdůrazňují význam dalšího výzkumu pro lepší pochopení účinků a bezpečnosti kratomu.

Odborníci v oblasti etnobotaniky a farmakologie zkoumají kratom jako možný zdroj nových léčivých přípravků, které by mohly nabídnout alternativy k existujícím léčebným metodám.

Výzkum v oblasti kratomu je stále v počáteční fázi, a proto je nezbytné sledovat nejnovější vědecké poznatky a doporučení odborníků v této oblasti. Více o konkrétních výzkumech se dočtete dále v tomto článku.

kratom jatra (1)

Liberalizace místo prohibice

Česko má podle epidemiologa závislostí Viktora Mravčíka méně přísná pravidla proti drogám, což pomáhá snižovat zdravotní problémy spojené s drogami, jako jsou nákazy HIV nebo hepatitidy C u lidí, kteří si drogy píchají.

Mravčík dodává, že mezinárodní skupiny doporučují změnit pravidla o drogách tak, aby lépe odpovídaly potřebám lidí, kteří je používají.

Kratom je u nás nyní zcela legální, pokud jde o prodej (jakožto sběratelský produkt)i jeho vlastnictví. Navrhovaný zákon by měl umožnit prodej kratomu pod podobnými pravidly jako tabák nebo elektronické cigarety, s balením, které jasně říká, co produkt obsahuje a varuje před riziky, včetně používání dětmi.

Mravčík říká, že pro kratom a podobné méně nebezpečné látky je věková hranice 18 let, ale pro nebezpečnější drogy by to mohlo být 21 let. Zákon by se měl týkat i konopí s nízkým obsahem THC (látky v marihuaně) a jeho extraktů.

Symptomy a diagnóza poškození jater

Poškození jater může mít mnoho příznaků, které se rozdělují na obecné a specifické. Mezi obecné příznaky patří chronická únava, ztráta chuti k jídlu vedoucí k nechtěnému úbytku na váze, tupá bolest v pravém horním kvadrantu břicha, trávicí potíže jako je nevolnost a zvracení, a svědění kůže bez zjevné příčiny.

Specifické příznaky zahrnují:

 • Žloutenka, což je zežloutnutí kůže a očního bělma způsobené nahromaděním bilirubinu v krvi.
 • Tmavá moč v důsledku nadbytku bilirubinu.
 • Světlá stolice kvůli nedostatku žluči.
 • Otoky nohou a kotníků způsobené nahromaděním tekutiny v těle.
 • Změny v psychice, včetně zmatenosti a dezorientace, které mohou vést k jaterní encefalopatii.

Diagnóza poškození jater zahrnuje různé krevní testy, jako jsou jaterní testy (AST, ALT, ALP, bilirubin) k posouzení funkce jater, testy na virové hepatitidy (A, B, C), a testy na autoimunitní onemocnění, celiakii, hemochromatózu a Wilsonovu chorobu. Kromě krevních testů se používá ultrazvuk břicha a CT vyšetření pro detailnější obraz jater a žlučníku. Biopsie jater, která je invazivním vyšetřením, se provádí odběrem malého vzorku jaterní tkáně k analýze.

V případě podezření na poškození jater je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc pro správnou diagnózu a zahájení léčby. Včasná diagnóza a léčba jsou klíčové pro zlepšení prognózy a prevenci komplikací. Odborné zdroje informací, jako je National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, poskytují další informace o onemocněních jater. 

Je důležité si uvědomit, že tento text slouží pouze pro informační účely a není náhradou za odbornou lékařskou pomoc.

Studie a vědecké důkazy

Nedávné studie a případové zprávy poukázaly na možná zdravotní rizika spojená s užíváním kratomu, včetně potenciálního poškození jater. Přesto je důležité zdůraznit, že případy negativních účinků na játra jsou v porovnání s celkovým počtem uživatelů kratomu velmi neobvyklé.

Komplexní přehled vlivu kratomu na zdraví jater identifikoval 26 případových studií a další případy z různých zdrojů, včetně sítě pro sledování lékově indukovaného poškození jater a databází FDA, které naznačují možnou souvislost mezi užíváním kratomu a poškozením jater. Medián doby do nástupu symptomů byl zjištěn přibližně 20,6 dne, s běžnými symptomy včetně břišního nepohodlí, žloutenky, svědění a tmavé moči. Histologické nálezy byly převážně cholestatické, avšak biochemicky se stav jevil jako heterogenní nebo smíšený. Přehled dospěl k závěru, že kratom pravděpodobně způsobuje poškození jater, podpořený souhrnem nízkokvalitních lidských důkazů a v kontextu epidemiologických, zvířecích a mechanistických studií. Zůstává však nejasné, které skupiny uživatelů jsou v zvýšeném riziku (celá studie zde).

Další zdroj z NCBI Bookshelf zmiňuje různé případové studie týkající se nepříznivých účinků kratomu, včetně toxicitě jater. Například 25letý muž vyvinul horečku a břišní bolest následovanou žloutenkou týden po ukončení dvoutýdenního užívání prášků z kratomu, přičemž biopsie jater ukázala jednoduchou cholestázu a pomalé a spontánní zlepšení. Přehled rovněž zdůrazňuje nedostatek formálních studií hodnotících účinnost a bezpečnost kratomu pro symptomy odvykání, což zdůrazňuje potřebu standardizovanějších metod hodnocení kauzality pro posouzení vazby mezi kratomem a poškozením jater (celá studie zde).

Když to porovnáme s běžně známými riziky spojenými s alkoholem, je procento lidí, kteří mají kvůli kratomu problémy s játry, zcela minimální. Alkohol je dobře zdokumentovaně spojen s širokou škálou vážných zdravotních problémů, včetně vysokého rizika poškození jater, zatímco kratom, při zodpovědném užívání, představuje podstatně nižší riziko.

Je tedy klíčové, aby uživatelé kratomu dodržovali doporučené dávkování a byli si vědomi potenciálních rizik. Zároveň je však důležité uznat, že pro většinu lidí kratom představuje bezpečnou alternativu k jiným substancím, která může přinést úlevu od bolesti a podporu ve snaze o redukci závislosti na opiátech. Vždy je důležité provádět další výzkum a poskytovat vzdělání o bezpečném užívání této a všech dalších psychoaktivních látek.

Klíčové poznatky

Závěrem, kratom skutečně může mít ve vyjímečných případech negativní dopad na játra, zejména při nadměrném nebo dlouhodobém užívání. Případy poškození jater, ačkoli jsou v porovnání s celkovým počtem uživatelů kratomu vzácné, jsou vážnou výstrahou pro ty, kteří tuto látku konzumují. Je důležité přistupovat k užívání kratomu s opatrností, dodržovat doporučené dávkování a být si vědom možných interakcí s jinými látkami. Zároveň však kratom nabízí řadu potenciálních přínosů, jako je úleva od bolesti, zlepšení nálady a podpora při odvykání od opiátů, což dokládá jeho složitost a potřebu dalšího výzkumu. Pro ty, kteří si vybírají kratom jako alternativu k tradičním lékům, je klíčové zvážit všechna rizika a výhody a v případě jakýchkoli zdravotních obav vyhledat lékařskou pomoc.

Zpět do obchodu