Legální status CBD v různých zemích Přehled a změny

CBD neboli kanabidiol má v posledních letech obrovský nárůst popularity díky svým potenciálním zdravotním benefitům. Jedná se o jeden z kanabinoidů, který se nachází v rostlině konopí.

Technické vs „obyčejné“ konopí

Kanabidiol se získává z takzvaného technického konopí, nikoliv ze samotné marihuany, jako je tomu u THC. To právě CBD dělá v mnoha zemích legální.

Největším rozdílem mezi technickým konopím a tzv. rekreační marihuanou je obsah kanabinoidů, který se u těchto dvou druhů významně liší. Obyčejné konopí, které se využívá k rekreačním účelům neboli marihuana obsahuje 5 až 30 % THC, zatímco technické konopí obecně obsahuje pouze 0,3 % THC nebo i méně. Podle nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamu návykových látek se technickým konopím označuje registrovaná odrůda, ve které zastoupení psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC) nepřesahuje 1 % hmotnosti suché rostliny.

Legalita CBD

Většina zemí má daný limit obsahu THC, který nesmí daný CBD produkt překročit. V každé zemi se tento limit může lišit. Proto je tedy důležité mít přehled o tom, jak a která země se k tomu staví, abychom předešli problémům a měli přehled. Je čas si v tom tedy udělat jasný přehled a říct si, jak to aktuálně s CBD ve skutečnosti je.

Právní předpisy o CBD

 • Česká republika

Od roku 2021 je limit THC stanoven na 1 %. Podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách je CBD legální, jestliže pochází z již zmiňovaného technického konopí obsahujícího méně než 1 % THC. Toto technické konopí s daným limitem se smí volně kupovat, skladovat a dále zpracovat. Je však nutné, aby množství CBD bylo v souladu se zákonným stanoveným limitem.

 • Německo

Zákony v Německu byly dříve přísné a limit byl stanovený na 0,2 % THC. Od roku 2024 se však limit zvyšuje na 0,3 % THC. Cíl je sladit pokyny s mezinárodními standardy a usnadnit obchod a používání produktů CBD. Prodej CBD produktů je nyní povolen, pokud jsou tyto produkty jasně označeny jako nepsychoaktivní produkty s obsahem potřebných informací o složkách a doporučeném použití. Německo je aktuálně na dobré cestě k legalizaci marihuany. Byl předložen návrh na umožnění vlastnit 30 gramů marihuany a pěstovat až 3 rostliny.

 • Polsko

V Polsku je CBD s obsahem THC do 0,2 % legální a může být prodáváno i jako doplněk stravy.

 • Slovensko

V roce 2021 bylo CBD odstraněno z černé listiny, tzn. ze seznamu omamných a psychotropních látek a CBD produkty se tak staly legální za určitých podmínek. Podmínky jsou podobné jako u většiny zemí, zejména je stanovený limit THC, který je 0,2 %. Výrobky však nejsou určené k přímé konzumaci.

 • Nizozemsko

Nizozemsko je dlouhodobě považováno za jednu z nejliberálnějších zemí. CBD i THC jsou zde legální. Volné produkty CBD bez lékařského předpisu nesmí překročit hranici 0,05 % THC. Můžete se zde setkat se speciálními prodejnami konopí tzv. coffee shopy, které mají povoleno prodávat konopí s vyšším obsahem THC. Nicméně to je v rozporu se zákazem pěstování konopí s vyšším obsahem THC. Tyto prodejny ho můžou legálně prodávat, ale nesmějí ho pěstovat.

 • Itálie

Itálie je známá svou uvolněnou atmosférou a příjemným prostředím. Je dobré říct, že nese relativně flexibilní postoj k CBD. Většina evropských zemí se pohybuje okolo limitu 0,3 % THC, v Itálii je tento limit stanoven na 0,6 % THC, což je relativně vysoká úroveň. Produkty CBD jsou dostupné v obchodech i online, pokud splňují stanovený limit obsahu THC. Jedná se například o doplňky stravy a kosmetické nebo technické produkty. Umožňuje také prodej kmenů konopí s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC, nezývaných "Cannabis Light".

 • Irsko

Od roku 2024 je CBD v Irsku legální za určitých podmínek. Stanovený limit obsahu THC je 0,2 %. Irsko se řídí společnou zemědělskou politikou Evropské unie a je primárně utvářen předpisy EU a národní legislativou. Jedním z hlavních problému je nedostatek standardizovaných požadavků na testování a označování produktů CBD. To ztěžuje spotřebitelům posouzení kvality a bezpečnosti produktů, které kupují. Nalezení rovnováhy mezi zajištěním bezpečnosti spotřebitelům a podporou průmyslových inovací zůstává tedy náročným úkolem. Co se týká budoucnosti, tak záleží hlavně na ochotě Irska přizpůsobit se novým vědeckým důkazům a společenským postojům. Od toho se bude odvíjet, jak bude CBD vnímán a využíván v následujících letech.

 • Litva

V červnu 2021 byla schválena novela zákona o konopí, která otevírá nové možnosti využití průmyslového konopí v Litvě. Podle tohoto zákona jsou CBD produkty legální, pokud obsahují nejvýše 0,2 % THC. Existuje řada důkazů o prospěšnosti CBD pro lidské zdraví i bezpečnosti této látky. Právě tyto údaje přispívají ke změnám ve vnímání a regulaci CBD v celé Evropě. V blízké budoucnosti se dá tedy předpokládat, že i Litva zváží potenciál CBD a přispěje k jeho využití.

 • Lotyšsko

Další zemí, kde je CBD za určitých podmínek legální je Lotyšsko. CBD produkty jsou legální, pokud jejich limit nepřekročí 0,2 % THC jako u jiných evropských zemí, kde je tato hranice podobná. Tyto položky s hranicí menší než 0,2 % THC nemohou obsahovat žádná zdravotní tvrzení a musí být na etiketě označeny jako doplňky stravy.

 • Belgie

Legislativa týkající se CBD se v Belgii neustále vyvíjí. Konopí a jeho deriváty jsou považovány za legální za předpokladu, že neobsahují více než 0,2 % THC. Ostatní deriváty konopí obsahující CBD tzn. bylinné čaje apod. zatím nemají přesný status, což odráží šedou zónu v předpisech. 

 • Bulharsko

V Bulharsku je CBD pocházející z průmyslového konopí, tzn. rostliny konopí s méně než 0,2 % obsahem THC, legální. Pěstování, výroba i prodej CBD produktů získaných z konopí jsou povoleny. Musí však splňovat přísné normy kvality a označování. Pokud se jedná o sloučeniny s vyšším obsahem THC, tak jsou považovány za kontrolované látky a jsou nezákonné. 

 • Dánsko

V červenci 2018 ministerstvo zdravotnictví upravilo vyhlášku o euforických látkách a legalizovalo konopné produkty s limitem 0,2 % THC. Výrobci, kteří chtějí vyrábět a prodávat, musí nicméně nejprve získat povolení od DVFA, že výrobek vyhovuje předpisům o doplňcích stravy. To znamená, že limit není jedinou podmínkou pro to, aby byly produkty povoleny na trh.

 • Estonsko

V Estonsku je CBD legální, pokud produkty splňují limit 0,3 % THC. Tyto produkty nelze propagovat jako léky, pouze jako doplňky stravy. Zajímavost je, že Estonsko se řadí na 28. místo mezi zeměmi, jejichž obyvatelé konzumují nejvíce marihuany.

 • Finsko

Finsko se inspiruje dalšími zeměmi EU, kde je stanovený limit s obsahem THC 0,2 %. Tak malé množství je totiž údajně bezpečné a nezpůsobí změněný účinek vědomí. Aby mohl výrobce uvést CBD produkt na trh, musí mít navíc povolení od finského úřadu pro potraviny a s tím i certifikát o analýze produktu. Tento postup má prokázat bezpečnost, čistotu a koncentraci CBD a dalších sloučenin. 

 • Francie

CBD se ve Francii stalo legální až v roce 2021. Francie bylo do značné míry nucena učinit určité právní ústupky pro prodej CBD tlakem svých občanů. Znamená to tedy, že CBD je legální při stanoveném limitu 0,3 % THC. Nenastaly ale žádné ústupky pro jiné kanabinoidy a THC zůstává ve Francii nezákonné, s výjimkou zvláštního vládního povolení.

 • Chorvatsko

Stejně jako ve většině zemí EU se řídí tím, že finální produkt nesmí obsahovat více než 0,2 % THC. V Chorvatsku se prodávají CBD produkty s lékařským předpisem nebo pro rekreační použití, které mají mnohem méně požadavků ke splnění, ale stále musí registrovat všechny své produkty. Důležité je, že Chorvatsko umožňuje dovoz CBD produktů ze zahraničí, pokud samozřejmě splňují požadavky. Pokud máte v plánu dovolenou do této země, nezapomeňte si vzít s sebou doklad o koupi a testy obsahu THC, které předložíte celníkům.

 • Lucembursko

Předpisy o konopí jsou zde velmi jasné a pro podnikatele příznivé. V Lucembursku je povoleno pěstování, dovoz i vývoz průmyslového konopí a konopných produktů, pokud splňují stanovený limit 0,3 % THC. 

 • Maďarsko

CBD je v Maďarsku legální, pokud je obsah THC nižší než 0,2 %. Nicméně CBD oleje jsou stále otázkou a v zemi se jejich produkce nepovoluje. Rozlišují se zde rekreační a léčebné produkty CBD.

 • Portugalsko

V roce 2021 byla zveřejněna vyhláška, která souvisí s pěstováním a výrobou produktů z rostliny konopí. Jako většina členských států EU, povoluje i Portugalsko prodej CBD s omezením, že tyto finální produkty obsahují méně než 0,2 % THC.

 • Rakousko

Rakousko má stanovený limit na obsah THC maximálně 0,3 %. Co je zajímavé, je to, že CBD olej je nelegální jako doplněk stravy, ale legální jako ochucovadlo s dodatkem "nevhodné ke konzumaci". Potraviny a kosmetika s obsahem CBD nejsou obecně legálně dostupné k prodeji, nicméně CBD čaje jsou legální, jelikož se nejedná o extrakty a nespadají tím pod n ařízení o nových potravinách.

 • Rumunsko

Maximální povolený obsah THC v Rumunsku je stanovený na 0,2 %. Je ale stanoven v rostlině konopí, už při fázi pěstování, nikoliv v konečném produktu. Rekreační užívání konopí je zakázáno, ale na konci roku 2018 však Rumunsko dekriminalizovalo pořizování produktů s psychoaktivními účinky konečným spotřebitelem pro osobní potřebu.

 • Řecko

Od roku 2017 Řecko legalizovalo CBD s menším obsahem než 0,2 % THC. Tím se připojilo ke stále rostoucímu seznamu zemí, které otevřely dveře lékařské marihuaně.

 • Slovinsko

Ve Slovinsku je maximální zákonný limit THC 0,2 %, podobně jako u jiných zemích v Evropské unii. Lékařská marihuana ale zde nebyla zatím legalizována a pacientům byly zpřístupněny poouze vybrané léky na bázi konopí. 

 • Španělsko

Podle zákona platného ve Španělsku je výroba CBD v souladu s právem EU, který stanoví, že nesmí obsahovat více než 0,2 % THC. Navzdory k právním omezením prodeje a distribuce CBD a marihuany ve Španělsku existují kavárny. Nejsou však jako otevřené coffee shopy fungující v Nizozemsku. Jsou v podobě uzavřených klubů přístupným pouze členům, kteří musí podepsat prohlášení o členství a platit roční poplatek. 

 • Švědsko

Ve Švédsku také platí maximální stanovený limit 0,2 % THC. Nicméně co bylo hlavní změnou je rok 2019, kdy byl CBD olej považován za drogu, i když splňuje zákonný limit. Toto rozhodnutí mělo vliv i pro léčebné konopí.

 • Ukrajina

Na Ukrajině zákon o léčebném konopí stanoví, že obsah THC nesmí pro průmyslové účely překročit 0,3 %. Tuto hranici by měl obsah THC překročit pouze pro lékařské účely. Konzumace pro potěšení zůstává stále zakázána.

Budoucnost CBD

Mohli jste si všimnout, že každý stát přistupuje k CBD jinak. Důvodem můžou být sociální poměry v dané zemi a hlavně fakt, že v moment, kdy CBD produkty vstoupily na trh, tak zákony na to nebyly připravené. Navíc výzkum nebyl tak rozsáhlý jako dnes a nebylo známo o bezpečnosti a potenciálním zdravotním přínosům, které nám CBD může přinést.

Podle průzkumu BDS Analytics se předpokládá, že tržby CBD porostou o 49 % ročně. Pro mnoho zemí, které zatím CBD zakazují nebo jeho užívání přísně omezují, by legalizace CBD mohla v budoucnu znamenat potenciál a příležitost k finanční prosperitě.

Na závěr je nutné si uvědomit, že stále dochází ke změnám a novelizaci zákonů, proto je potřeba tyto informace pečlivě sledovat a předejít tak i dezinformacím.

 

Zpět do obchodu