Co je to 10-OH-HHC a jaké jsou jeho účinky?

10-OH-HHC (10-Hydroxyhexahydrocannabinol) je také relativně nový a nově vznikající kanabinoid, který k sobě nemá skoro žádný výzkům. Stejně jako mnoho kanabinoidů pochází z rostliny konopí, konkrétně z přeměny tetrahydrokanabinolu (THC). Tato sloučenina si získala pozornost pro své potenciální terapeutické účinky, přesto je stále předmětem rozsáhlého studia, abychom pochopili její úplný profil a dopad, tak je potřeba se podívat na historii této sloučeniny, účinky pozitivní i negativní.

Historie kanabinoidu

Objev kanabinoidů se datuje do počátku 20. století, přičemž nejvíce studovanými sloučeninami jsou THC a kanabidiol (CBD). Vývoj a syntéza 10-OH-HHC je však novějším úspěchem ve výzkumu kanabinoidů. Vědci zkoumali různé deriváty THC, aby objevili nové sloučeniny, které by mohly nabídnout jedinečné výhody nových sloučenin, které se účinky podobají CBD či klasickému THC.

Výrobní proces 

10-OH-HHC se vyrábí hydrogenačním procesem, při kterém se THC chemicky přemění na hexahydrokanabinol (HHC) a další hydroxylace vede ke vzniku 10-OH-HHC. Tato syntetická cesta umožňuje výzkumníkům izolovat a studovat tuto specifickou sloučeninu a poskytuje pohled na její potenciální použití a účinky, popř. ji využít v praxi k novým vědeckým přínosům v konopném odvětví či k terapeutickým vlastnostem.

Chemická struktura a vlastnosti

10-OH-HHC sdílí podobnou strukturu jako THC, ale obsahuje hydroxylovou skupinu na 10. uhlíkové pozici, což z něj činí hydroxylovanou formu HHC. Tato mírná modifikace významně mění jeho interakci s endokanabinoidním systémem těla, což potenciálně vede k odlišným účinkům a vedlejším účinkům ve srovnání s THC a HHC. Obecně lze říci, že svou chemickou strukturou je blíže HHC, než klasickému THC. Mnoho uživatelů uvádí, že stav po užití 10-OH-HHC byl velmi podobný klasickému HHC, a proto můžeme obecně říct, že je to výborná alternativa.

Jak funguje 10-OH-HHC v lidském organismu?

Stejně jako ostatní kanabinoidy, 10-OH-HHC interaguje s endokanabinoidním systémem (ECS), který hraje klíčovou roli při udržování homeostázy v těle. ECS zahrnuje kanabinoidní receptory (CB1 a CB2), endogenní kanabinoidy a enzymy odpovědné za jejich syntézu a degradaci.

Předpokládá se, že 10-OH-HHC se váže s těmito receptory, zejména receptory CB1 v mozku a centrálním nervovém systému a receptory CB2 v imunitním systému. Jeho jedinečná struktura může ovlivnit tyto interakce odlišně, což vede k odlišným fyziologickým a psychoaktivním účinkům.

Potenciální pozitivní účinky

 • Úleva od bolesti: Podobně jako jiné kanabinoidy může mít 10-OH-HHC analgetické vlastnosti, což z něj činí potenciální alternativu pro léčbu bolesti. Jeho účinnost při snižování chronických bolestivých stavů, jako je neuropatická bolest a zánětlivá bolest, je předmětem zkoumání. Přesné účinky na tělo nejsou ještě známé.
 • Protizánětlivé vlastnosti: Dřívější studie naznačují, že 10-OH-HHC může pomoci snížit zánět a nabídnout potenciální výhody pro stavy, jako je artritida a zánětlivá onemocnění střev.
 • Neuroprotektivní účinky: Výzkum ukazuje, že kanabinoidy mohou mít neuroprotektivní vlastnosti, které mohou být prospěšné při léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Může působit jako prevence do budoucna či aktivně pomáhat k redukci nežádoucích efektů těchto nemocí.
 • Anxiolytické a antidepresivní účinky: 10-OH-HHC může pomoci zmírnit příznaky úzkosti a deprese, podobně jako jiné kanabinoidy, interakcí se serotoninovými a dopaminovými receptory v mozku. Nadměrné užívání může ovlivnit přirozenou regulaci dopaminu a serotoninu.
 • Stimulace chuti k jídlu: Stejně jako THC může 10-OH-HHC stimulovat chuť k jídlu, což by mohlo být prospěšné pro jedince trpící stavy, které způsobují ztrátu chuti k jídlu.

Všechny výše uvedené účinky jsou pouze informativní a nejsou to odvozené medicínské závěry a před každým použitím nového kanabinoidu  je potřeba se informovat u svého lékaře, jestli to je žádoucí.

Potenciální negativní účinky

 • Psychoaktivní účinky: Jako derivát THC může 10-OH-HHC vyvolat psychoaktivní účinky, včetně euforie, změněného vnímání a kognitivních poruch. Tyto účinky mohou být pro některé uživatele nežádoucí, zejména pro ty, kteří hledají terapeutické výhody pro zlepšení svého stavu.
 • Úzkost a paranoia: Vysoké dávky 10-OH-HHC by mohly potenciálně vyvolat úzkost a paranoiu u citlivých jedinců, podobně jako účinky pozorované u vysokých dávek THC. Chemická struktura je velmi podobná HHC a THC, a proto i negativní účinky jsou velmi podobné.
 • Kognitivní poruchy: Dlouhodobé užívání 10-OH-HHC může vést ke kognitivnímu poškození, které ovlivňuje paměť, pozornost a výkonné funkce.
 • Závislost a závislost: Stejně jako u jiných kanabinoidů existuje potenciální riziko rozvoje závislosti na 10-OH-HHC, zejména při chronickém užívání.
 • Fyzikální vedlejší účinky: Mohou zahrnovat sucho v ústech, červené oči, závratě a zvýšenou srdeční frekvenci, podobné vedlejším účinkům pozorovaným při konzumaci THC.

Legální status nového kanabinoidu

Právní status 10-OH-HHC se liší podle země a regionu. Na některých místech jsou všechny formy kanabinoidů pocházejících z konopí přísně regulovány nebo zakázány. V jiných mohou syntetické kanabinoidy spadat do legálních šedých oblastí nebo podléhat zvláštním předpisům. Vzhledem k tomu, že 10-OH-HHC je relativně nová sloučenina, její právní status se stále vyvíjí a je nezbytné, aby si uživatelé byli vědomi místních zákonů a předpisů týkajících se jejího použití.

Země, kde je 10-OH-HHC legální:

 • Německo
 • Nizozemsko
 • Česko
 • USA - přísně regulovaná látka
 • Kanada - přísně regulovaná látka

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový typ konopí, tak mnoho států s ním nepřišlo vůbec do kontaktu a tím nepřidala v úvahu ani žádná regulace či zákaz. Před nákupem je třeba ověřit legalitu toho syntetického konopného derivátu.

Nyní lze tento kanabinoid najít ve formě květů, jointů a nebo cartridge. Mnoho firem ho nabízí v řadě různých forem jako jsou edibles či oleje.

Budoucí výzkum nových konopných derivátů

Výzkum 10-OH-HHC je stále v raných fázích. Budoucí studie mají za cíl prozkoumat jeho úplný farmakologický profil, včetně jeho bezpečnosti, účinnosti
a potenciálních terapeutických aplikací. K potvrzení jeho účinků a stanovení vhodných pokynů pro dávkování jsou zapotřebí klinické studie.

Vědci také zkoumají syntézu dalších hydroxylovaných kanabinoidů, aby porovnali jejich účinky a potenciální přínosy. Jak výzkum postupuje, 10-OH-HHC by se mohl stát cenným přírůstkem do řady terapeutických kanabinoidů dostupných pro lékařské použití. Vědci by měli vzít také v potaz zkoumání podobných konopných derivátů jako 11-OH-THC nebo CBDV.

10-OH-HHC je nově vzniklý kanabinoid se slibným terapeutickým potenciálem. Jeho jedinečná struktura a interakce s endokanabinoidním systémem naznačují, že by mohl nabídnout výhody při úlevě od bolesti, zánětu, neuroprotekci a stavech duševního zdraví. Jako u každé nové sloučeniny je však nezbytné přistupovat k jejímu použití s ​​opatrností kvůli potenciálním vedlejším účinkům a současnému nedostatku komplexních klinických údajů. Zároveň je potřeba dbát toho, ať nedochází k jeho zneužití mladistvými osobami. Pro každého, kdo se zajímá o zkoumání potenciálu tohoto nového kanabinoidu 10-OH-HHC, je prozatím důležité být informován o probíhajících studiích a právním vývoji. 

Zpět do obchodu