Je kratom bezpečný? Zde je odpověď podložená studiemi

Kratom je často diskutovaná rostlina. Její bezpečnost je předmětem mnoha diskusí. Pro některé je zdraví prospěšná, jiní varují před možnými riziky. Tento článek se zaměřuje na vědecké studie, zdravotní přínosy a možná rizika spojená s užíváním kratomu. Je kratom skutečně bezpečný? Přečtěte si, abyste se dozvěděli více.

kratom safety

Klíčové poznatky

Kratom je pro naprostou většinu lidí bezpečný. Záleží zkrátka hlavně na tom, jak ji užíváte. Jedinci, kteří používají zdravý rozum, s kratomem s největší pravděpodobností nikdy nebudou mít problém.

Jak podrobněji rozebereme níže, největším rizikem je vznik závislosti. To se vám logicky stane, když budete kratom užívat pravidelně (každý den) po delší dobu.

Ze zdravotního hlediska je kratom v podstatě bezpečný. Případy poškození jater jsou velmi zanedbatelné, postiženi budou pouze lidé s již existujícím problémem s játry nebo extrémní uživatelé kratomu.

Jediným problémem je, že kratom dosud nebyl vědci prozkoumán ze všech hledisek. Všechna potenciální nebezpečí tak ještě nemusí být odhalena.

Vědecké poznatky - výzkum kratomu

Zároveň je třeba říci, že již bylo provedeno mnoho studií. I když často slyšíte (i v médiích), že kratom nebyl vůbec studován. To ale není pravda. Stačí si koneckonců otevřít Google.

Vědecké studie o bezpečnosti kratomu přinesly smíšené výsledky. A ukazují, že jeho užívání může být spojeno jak s potenciálními výhodami, tak s riziky.

Bezpečnost a zdravotní rizika:

NIH News in Health uvádí, že kratom má řadu účinků od stimulačních (zvýšení energie, zvýšení srdeční frekvence) až po účinky podobné opioidům (uvolnění, úleva od bolesti).

Mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky, jako je nevolnost, zácpa, závratě a ve vzácných případech i závažnější problémy, jako jsou záchvaty, vysoký krevní tlak a problémy s játry. Kratom může také obsahovat škodlivé kontaminanty, jako jsou těžké kovy a bakterie (NIH News in Health).

Studie EKA

Studie Evropská Kratomová Aliance zjistila, chcete-li potvrdila, že kratom může mít potenciální výhody, jako je zmírnění bolesti a pomoc při odvykání opioidů. Zároveň však upozorňuje, že s sebou nese různá rizika.

Včetně gastrointestinálních problémů a možnosti vzniku závislosti. Studie zdůrazňuje potřebu regulace a standardizace výrobků obsahujících kratom a důležitost vzdělávání veřejnosti o bezpečném a zodpovědném užívání této rostliny.

Studie FDA:

FDA nedávno dokončila studii zaměřenou na stanovení bezpečných dávek kratomu, v níž nebyly zaznamenány žádné významné vedlejší účinky ani při vysokých dávkách.

Tato studie otevřela cestu k dalšímu výzkumu zaměřenému na možnost vzniku závislosti na kratomu a bezpečnost jeho užívání (American Kratom Association).

Vědecký výzkum a tradiční užívání:

Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) upozorňuje na rozdíly mezi tradičním užíváním kratomu v jihovýchodní Asii a jeho užíváním v USA.

Tradiční formy čaje, jako je čaj z čerstvých listů, se liší od zpracovaných produktů dostupných v západním světě, což může vysvětlovat rozdíly ve zdravotních účincích. NCCIH vyzývá k dalšímu výzkumu, který by přesně určil účinky a bezpečnost kratomu (NCCIH).

kratom safety (2)

Potenciální zdravotní přínosy užívání kratomu

Kratom je známý svými stimulačními a sedativními účinky. Jak jsme již uvedli, mnoho uživatelů a některé vědecké studie naznačují, že kratom může mít i některé zdravotní účinky. Tyto přínosy jsou stále předmětem výzkumu. Mezi odborníky se stále vedou debaty.

1. Úleva od bolesti

Jedním z nejčastěji uváděných přínosů kratomu je úleva od bolesti. Alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymitragynin se vážou na opioidní receptory v mozku, což může vést k analgetickým účinkům podobným opioidům. Ovšem s menším rizikem vzniku závislosti. A koneckonců závislost na kratomu je mnohem méně nebezpečná ze všech hledisek, zejména zdravotních.

Studie publikovaná v časopise Phytotherapy Research zjistila, že kratom může být účinný při snižování bolesti u lidí s chronickou bolestí.

2. Zlepšení nálady, zmírnění úzkosti

Mnozí uživatelé kratomu uvádějí, že zaznamenali zlepšení nálady a zmírnění úzkosti. Kratom může mít pro některé podobné účinky jako antidepresiva, což může být užitečné pro lidi trpící depresemi nebo úzkostnými poruchami.

Systematický přehled publikovaný v časopise Journal of Psychopharmacology zjistil, že kratom může mít pozitivní vliv na náladu a sociální chování.

3. Pomoc při odvykání od opioidů

Kratom se u některých lidí používá také jako alternativa k opioidům. Jedná se o ty, kteří se snaží překonat závislost na těchto látkách. Některé studie naznačují, že kratom může pomoci zmírnit abstinenční příznaky a snížit touhu po opioidech.

Výzkum publikovaný v časopise Drug and Alcohol Dependence zjistil, že kratom může být účinný i při snižování závislosti na opioidech a dalších látkách.

4. Zvýšení energie a koncentrace

V nižších dávkách působí kratom jako stimulant, který zvyšuje energii a zlepšuje koncentraci. To může být vhodné pro lidi, kteří potřebují zvýšit svou produktivitu nebo bojovat s únavou.

Studie publikovaná v časopise Frontiers in Psychiatry zjistila, že kratom může mít stimulační účinky a zlepšovat kognitivní funkce.

kratom safety (1)

Hlášené nežádoucí účinky

Kratom samozřejmě není bez vedlejších účinků (jinak by to znělo příliš dobře). Tyto nežádoucí účinky mohou být krátkodobé, výjimečně i dlouhodobé. Mohou záviset na dávce a frekvenci užívání.

Krátkodobé vedlejší účinky

  • Nevolnost a zvracení: někteří uživatelé po užití hlásí pocity nevolnosti a zvracení. Nevolnost je jedním z nejčastějších vedlejších účinků kratomu. To samozřejmě souvisí hlavně s užíváním netestovaného, nekvalitního kratomu nebo jiného důležitého faktoru.
  • Zácpa: Kratom, opět zejména ten nekvalitní, může způsobit zácpu, která je běžná při užívání látek s opioidními účinky. Potvrzují to i dříve zmíněné výzkumy.
  • Sucho v ústech: Dalším častým nežádoucím účinkem je sucho v ústech, známé také jako xerostomie. Tento problém může vést k nepříjemným pocitům a dalším zdravotním problémům v ústní dutině.

Dlouhodobé nežádoucí účinky

  • Závislost a abstinenční příznaky: jedním z největších (nepopiratelných) rizik spojených s dlouhodobým užíváním kratomu je závislost. U uživatelů se může vyvinout fyzická a vzácně i psychická závislost na kratomu. Abstinenční příznaky mohou zahrnovat úzkost, podrážděnost, nespavost a bolesti svalů. Podle studie v časopise International Journal of Drug Policy může kratom způsobit závislost podobnou závislosti na opioidech.
  • Poškození jater: Existují zprávy o poškození jater v souvislosti s dlouhodobým užíváním kratomu. U některých uživatelů kratomu jsou údajně známy i případy akutního selhání jater.
  • Kardiovaskulární problémy: Někteří uživatelé kratomu uvádějí zvýšenou srdeční frekvenci a vysoký krevní tlak. Tyto příznaky mohou ohrozit osoby s již existujícími kardiovaskulárními problémy. Několik případů srdečních problémů spojených s užíváním kratomu.

kratom safety (3)

Závěr

Závěrem lze říci, že kratom může být pro mnoho lidí bezpečný, zejména pokud je užíván zodpovědně a s mírou. Nabízí potenciální výhody, jako je úleva od bolesti, zlepšení nálady nebo pomoc při odvykání od opioidů.

Není však bez rizik. Mezi ně patří závislost a v extrémních případech poškození jater nebo kardiovaskulární problémy. Klíčem k úspěchu je být informovaný - užívat kratom s rozumem a být si vědom možných vedlejších účinků.

K úplnému pochopení jeho bezpečnosti je zapotřebí dalšího výzkumu. Při správném užívání však kratom může být pro mnoho lidí cenným přírodním lékem.

 

Studie, zdroje informací:

Zpět do obchodu